1 Bevolkingsgroei 1 ongelezen bericht

Bevolkingsgroei

Historie

Sinds de jaren 60 is er veel aandacht voor het thema bevolkingsgroei. Destijds werden grootschalige zogenoemde gezinsplanningprogramma’s opgezet. Deze programma’s raakten in de jaren 80 in opspraak, onder andere doordat vrouwen en mannen gedwongen werden een voorbehoedsmiddel te gebruiken. Dit maakte dat de International Conference on Population and Development (ICPD) die in 1994 in Caïro werd georganiseerd erg omstreden was. Toch werd er overeenstemming bereikt tussen de aanwezige partijen, die eerder tegengestelde posities innamen.

Er ontstond een nieuwe houding ten aanzien van bevolkingsprogramma’s. De nadruk verschoof van het zoeken naar oplossingen voor grote vraagstukken rondom de snelle bevolkingsgroei naar individuele seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR). Daarmee verminderde de aandacht voor het bevolkingsthema lange tijd. Met het opstellen van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) in 2015 zette de VN het belang van aandacht voor het thema opnieuw op de agenda.

Bevolkingsgroei

Onderzoek

Wereldwijd hebben 214 miljoen vrouwen behoefte aan moderne anticonceptie, maar hebben hier geen toegang toe – de zogenoemde unmet need. Als vrouwen wél kunnen kiezen, zouden ze vaak minder kinderen willen. Gezinsplanning draagt bij aan hun ontwikkeling, die van hun kinderen, maar ook aan stabiliteit en economische groei in een land. Onderzoek wijst uit dat elke dollar die geïnvesteerd wordt aan betere toegang tot anticonceptiemiddelen, 120 dollar winst oplevert , door onder andere een betere gezondheid en minder druk op het milieu. Zo kunnen investeringen in seksuele en reproductieve gezondheid een belangrijke bijdrage leveren aan gezinnen, maar ook bijdragen aan duurzame ontwikkeling van landen.

Gebruikte anticonceptiemethodes wereldwijd
geen anticonceptie
vrouwelijke sterilisatie
spiraaltje
de pil
mannelijk condoom
injecteerbaar
terugtrekken
ritme (kalendermethode)
mannelijke sterilisatie
overig

Bevolkingsgroei

Implementatie

De wereldwijde bevolkingsgroei is een van de belangrijkste uitdagingen waar we momenteel voor staan. Het heeft grote gevolgen voor de economische groei, politieke en sociale (in)stabiliteit, onderwijs, migratie en het klimaat. Rutgers organiseert onder andere bijeenkomsten voor deskundigen om te onderzoeken hoe we beter samen kunnen werken aan ontwikkelingsvraagstukken en specifiek het thema bevolking. Deze deskundigen komen uit verschillende sectoren: seksuele gezondheid en rechten, bevolkingsopbouw, onderwijs, economie, migratie en klimaat. Hierbij willen we de kennis die we hebben opgedaan inzetten voor de ontwikkeling van beleid, projecten en onderzoek.

Bevolkingsgroei

Lobby

Bevolkingsgroei doorkruist vele Sustainable Development Goals die zijn opgesteld door de VN. Daarom zet Rutgers het thema opnieuw op de politieke agenda, met een focus op mensenrechten. Wij willen overheden het belang laten inzien van toegang tot seksuele en relationele vorming binnen het onderwijs. Ook willen we hen aanzetten tot het verbeteren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tot het verbeteren van de toegang tot anticonceptie.

Jaarlijks organiseert Rutgers in samenwerking met de United Nations Family Planning Association (UNFPA) de lancering van het State of the World Population report. Hierin staat de belangrijkste bevindingen op het gebied van bevolkingsgroei opgetekend. Dit rapport wordt overgedragen aan beleidsmakers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bevolkingsgroei Toekomst

Tegen het einde van deze eeuw zal het aantal wereldbewoners gestegen zijn naar 11,2 miljard, een toename van 50 procent ten opzichte van 2017. Deze razendsnelle groei verloopt niet gelijkmatig: waar sommige landen krimp verwachten, zal de bevolking in de minst ontwikkelde landen verviervoudigen. Vrije keuze staat voorop: het is belangrijk dat we de vrouwen die voorbehoedsmiddelen willen gebruiken de mogelijkheid daartoe geven. Dit betekent investeren in seksuele voorlichting, zorgen voor toegang tot anticonceptie en werken aan gendergelijkheid.

Seksuele vorming