1 Seksuele vorming 1 ongelezen bericht

Seksuele vorming

Historie

In 1974 begint Rutgers met seksuele voorlichting omdat er behoefte is aan kennis over de schaduwkanten van seksualiteit. Ruim tien jaar later demonstreert het Jeugdjournaal hoe je een condoom moet omdoen. Volgens sommigen is dit totaal ongepast. Eind jaren ‘90 verschijnt tijdschrift Break-out!, met de beruchte rubriek Seks & Liefde. Het blad is een groot succes, maar ouders maken zich zorgen en politici stellen Kamervragen.

Aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit wordt in 2012 een kerndoel van het onderwijs. Alleen weten veel leerkrachten zich geen raad met het onderwerp. Daarom ontstaat Dokter Corrie, een wekelijks item in het Schooltv-weekjournaal. Dit slaat aan, maar er is ook veel kritiek. Onder andere van de ChristenUnie, die het programma in de Tweede Kamer ter discussie stelt.

Seksuele vorming

Onderzoek

Jongeren voelen zich niet klaar voor seksualiteit door de seksuele voorlichting die ze vanuit school meekrijgen, blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e (2017). Scholen zoomen in op voortplanting, het voorkomen van zwangerschap en soa en hiv. Belangrijke onderwerpen als seksuele diversiteit en seksueel geweld blijven veelal onbesproken.

Ook het praten met ouders en vrienden over seksualiteit lijkt een steeds groter taboe te worden, zo blijkt uit de cijfers. Boeken en tijdschriften zijn minder interessant, nu het internet een populaire informatiebron is geworden. Toch vervangt het internetgebruik de gesprekken over seks binnen de sociale omgeving niet.

Onderwerpen waaraan aandacht is besteed tijdens de lessen over seksuele vorming binnen het Nederlandse onderwijs
  • jongens
  • meisjes
voldoende/veel
weinig
geen

Seksuele vorming

Implementatie

In Nederland pakt Rutgers de seksuele educatie voor jongeren van 12 tot 25 op samen met Soa Aids Nederland. Digitale lespakketten als Kriebels in je buik en Lang leve de liefde worden ingezet op het basis- en speciaal onderwijs en het mbo. Ook zijn er jaarlijkse campagneweken: Week van de Lentekriebels en Week van de liefde. Voor professionals deelt Rutgers alle beschikbare informatie op seksuelevorming.nl.

Comprehensive Sexuality Education (CSE) zetten we wereldwijd samen met onze landenkantoren en partners in via programma’s als Get Up Speak Out en Yes I Do. Een van de gebruikte methoden hierbij is edutainment. In Yes I Do worden bijvoorbeeld de lokale radio- en tv-zenders ingezet om voorlichting te geven over gezonde relationele vorming.

Seksuele vorming

Lobby

In Nederland hielp Rutgers bij het opstellen van de kerndoelen van het onderwijs op het gebied van seksuele vorming en diversiteit. Met als doel meer aandacht voor de preventie van seksueel geweld en het terugdringen van het aantal ongewenste (tiener)zwangerschappen.

Internationaal is er veel weerstand tegen seksuele voorlichting. Men denkt dat dit jongeren aanzet tot het hebben van seks.

Niks is minder waar: onderzoek laat zien dat jongeren die goed zijn voorgelicht en toegang hebben tot anticonceptie, de eerste keer uitstellen en vaker direct met anticonceptie starten. Gebrek aan kennis en middelen daarentegen beschermt jongeren niet en maakt hen extra kwetsbaar. Daarom zet Rutgers zich in voor seksuele voorlichting in het onderwijs en via fora.

Seksuele vorming Toekomst

Hoewel scholen verplicht zijn om seksuele voorlichting te geven, is het geen prioriteit. Als docenten er al aandacht aan besteden, is het vaak op een plastische manier. De lespakketten van Rutgers hebben juist een positieve insteek. Natuurlijk zijn er risico’s, maar seks moet vooral léuk zijn.

Ons ultieme doel is dat iedere school jongeren structureel voorlicht over seksualiteit. Docenten worden hiervoor uitgerust met de juiste input zodat zij alle thema’s aan bod kunnen laten komen. Ook ouders worden voorzien van informatie en betrokken.

Seksueel geweld