1 Veilige abortus 1 ongelezen bericht

Veilige abortus

Historie

Een eindeloze ziekenhuisprocedure, een riskante ingreep met een breinaald of naar Engeland: dit zijn halverwege de twintigste eeuw in Nederland de enige opties om een zwangerschap af te breken. Abortus was illegaal sinds de Zedelijkheidswet van 1911.

Dankzij de tweede feministische golf en de seksuele revolutie komt hier verandering in. In 1971 opent de eerste Nederlandse abortuskliniek haar deuren.

Binnen een half jaar volgen er meer. De feministische groep Dolle Mina laat van zich horen met hun beroemde demonstratie Baas in eigen buik. Ondertussen verloopt de discussie over abortus in de politiek moeizaam. Hoewel het eerste wetsvoorstel al in 1970 op tafel ligt, treedt de Wet Afbreking Zwangerschap pas in 1984 in werking.

Veilige abortus

Onderzoek

In veel gevallen is een abortus gelinkt aan het verkeerde gebruik van anticonceptie, blijkt uit het onderzoek Landelijke Abortus Registratie 2015. Maar liefst tweederde van alle vrouwen raakte zwanger terwijl er wel voorbehoedsmiddelen waren gebruikt. Bij de meeste condoomgebruikers bleek het condoom te zijn gescheurd.

Iets meer dan een op de vier vrouwen gebruikte in 2015 het half jaar voorafgaand aan de abortus (meestal) geen condoom. In 2014 was dit nog een op de vijf vrouwen.

Van alle vrouwen die voor een abortus kiezen, bestaat het grootste deel uit tienermeiden, namelijk 62 procent. Vrouwen tussen de 30 en 34 jaar breken het minst vaak hun ongewenste zwangerschap af; 7,5 procent kiest hiervoor.

Redenen die vrouwen opgaven waarom ze ondanks anticonceptiegebruik toch ongewenst zwanger raakten
onbekend
anders/n.v.t.
AC verkeerd gebruikt
AC gefaald
deze keer geen AC
meestal geen AC (meer)

Veilige abortus

Implementatie

Rondom abortus leven taboes, schaamte en schuldgevoel. Maar onbedoeld ouderschap kan ook grote gevolgen hebben. Niet iedereen is in staat om een kind goede zorg te geven en het op te voeden. Om over de psychosociale problemen die het met zich mee kan brengen maar niet te spreken; niet meer deelnemen aan de samenleving, schooluitval en het risico om in een neerwaartse armoedespiraal terecht te komen.

Rutgers vindt dat iedere vrouw het recht heeft om te beslissen over haar eigen lichaam. Om een goede keuze te kunnen maken, geeft Rutgers in Nederland en internationaal informatie over anticonceptie en abortus en zetten we ons in voor toegang tot veilige abortuszorg. En dat is nodig: in ontwikkelingslanden vinden jaarlijks 50 miljoen abortussen plaats, waarvan er 22 miljoen onveilig zijn.

Veilige abortus

Lobby

In 58 landen wereldwijd is abortus nog altijd verboden, tenzij een vrouw in levensgevaar verkeert. In 6 landen is abortus onder alle omstandigheden verboden. Rutgers pleit in landen met een strenge wetgeving voor veilige abortuszorg. Ook in Nederland wordt doorlopend gepleit voor de instandhouding van de Wet Afbreking Zwangerschappen, die ons recht op abortus geeft.

Strengere abortuswetgeving gaat niet gepaard met lagere abortuscijfers. Door een verbod op abortus gaat de behoefte eraan immers niet weg. Met name armere vrouwen betalen de tol: zij kunnen zich geen reis veroorloven naar landen waar abortus is toegestaan en waar goede hulpverlening beschikbaar is. Zij zijn veroordeeld tot lokale kwakzalvers, waar het risico op overlijden aan een onveilige abortus zeer groot is.

 

Veilige abortus Toekomst

Sinds januari 2017 is Rutgers in Nederland de aanvoerder van de She Decides movement. Deze internationale beweging die geïnitieerd is door voormalig minister Lilianne Ploumen als tegenreactie op het opnieuw invoeren van de Mexico City Policy door de Amerikaanse president Donald Trump. Door dit beleid verliezen miljoenen vrouwen en meisjes wereldwijd toegang tot anticonceptie en veilige abortus. Met vergrote kans op een ongewenste zwangerschap tot gevolg. Naar schatting zullen 22 miljoen vrouwen noodgedwongen terugvallen op onveilige abortussen.

Rutgers is in Nederland de coördinator van de publieke crowdfunding voor She Decides. Als beheerders verspreiden we de binnengekomen donaties onder de financieel getroffen organisaties zodat zij hun werk kunnen blijven uitvoeren. Hierbij werken we nauw samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de She Decides Support Unit die gevestigd is bij de Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) in Londen.

Bevolkingsgroei